Feedback şi sugestii

Afişează rezultate pentru 
Caută în schimb 
Aţi dorit să scrieţi 
Răspuns
Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

Click dreapta si open image:

 

2.jpg

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

Ghici ce?

 

Vodafone iar a reinregistrat cererea si rostogoleste bulgarele pentru inca 30 de zile.

 

Asta a fost picatura care a umplut paharul. Din iulie renunt la serviciile voastre.

 

Click dreapta si open image.

 

3.jpg

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

[ Editat ]

Avand in vedere ca moderatorul Alexandra_M mi-a sters primul mesaj, invocand faptul ca am precizat o sursa externa, desi asa e normal - sa indici sursa pentru ceva ce nu iti apartine si e citat - reiau un articol din presa, care arata cate sanctiuni a primit Vodafone pentru incalcarea datelor personale.

 

____________________________________________________

 

"Încălcarea proprietăţii datelor cu caracter personal reprezintă o fraudă majoră. Chiar dacă o bună parte dintre noi nu dăm importanţă acestui aspect, există o autoritate care deţine acest obiect de activitate. Companiile care deţin cele mai multe date cu caracter personal ale cetăţenilor din România sunt cu siguranţă operatorii telecom, dar respectă ei acest drept al nostru?


Ţi s-a întâmplat să primeşti un e-mail, sms sau chiar un apel cu o ofertă comercială sau chiar de la o companie de recuperare a unei creanţe. Te-ai gândit vreodată că datele tale personale reprezintă o marfă, iar multe companii au beneficii semnificative în urma folosirii lor?

...... a contactat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi a încercat să afle dacă s-au primit sesizări de la clienţii serviciilor de comunicaţii, dacă s-au luat măsuri în urma sesizărilor şi vă prezentăm care sunt datele asupra cărora ar trebui să fiţi mult mai vigilenţi.

“Referitor la sesizările primite anul trecut cu privirea la încălcarea regulilor de protecţie a datelor de către operatorii de comunicaţii, precizăm că, în anul 2013, am primit un număr de 65 plângeri si sesizări în care operatorul reclamat era furnizor de servicii de telefonie şi/sau Internet”, au declarat reprezentanţii ANSPDCP.

Potrivit acestora, obiectul principal al plângerilor şi sesizărilor îndreptate împotriva furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice au vizat următoarele aspecte: dezvăluirea datelor pe Internet, transmiterea datelor către societăţi de recuperari creanţe, nerespectarea dreptului de opoziţie, refuzul furnizării unor informaţii, prelucrarea CNP-ului în scopul emiterii facturilor şi cartelelor preplătite, transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate prin telefon.

 “În unele cazuri investigate au fost aplicate amenzi după cum urmează: 2.000 lei pentru Cosmote pentru nerespectarea termenului de transmitere a răspunsului la cererea de exercitare a dreptului de acces, 3.000 lei pentru UPC pentru notificare incompletă, lipsa informării prealabile cu privire la destinatarii datelor şi nerespectarea măsurilor de securitate privind arhivarea unor documente”, au declarat pentru ..... cei de la ANSPDCP.În ceea ce priveşte numele operatorilor împotriva cărora s-au făcut sesizările aceştia sunt:

- Orange România cu 18 sesizări

- Vodafone Romania cu 18 sesizări

- Cosmote Romanian Telecomunications – 5 sesizări

- UPC – 8 sesizări

- RCS&RDS – 6 sesizări

- Romtelecom – 5 sesizări

- Cosmote Romanian Telecomunications si Romtelecom (prin aceleaşi petiţii) – 2 sesizări

- Cosmote Romanian Telecomunications si Vodafone Romania (prin aceleaşi petiţii) – 3 sesizări.

Datele cu caracter personal reprezintă orice date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (de ex.: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, profesie, e-mail, telefon/fax, imaginea, locul de muncă, semnătura, sexul, situaţia familială, date biometrice etc.).

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, stabileşte condiţiile în care datele cu caracter personal pot fi prelucrate, inclusiv dezvăluite terţilor, precum şi obligaţia operatorului de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru protejarea datelor. Astfel, datele personale nu pot fi dezvăluite unor terţi decât dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ori, în mod excepţional, în condiţiile stabilite de art. 5 alin. (2) din legea de mai sus.Când ar trebui o personaă să ne alarmeze că datele sale au fost înstrăinate

- primeşte comunicări comerciale nesolicitate (cu încălcarea art. 12 Legea nr. 506/2004);

- i-au fost dezvăluite date pe Internet/către terţi fără consimţământ;

- i-au fost reţinute copii acte de identitate, fără temei legal sau acord;

- i-au fost raportate datele la Biroul de Credit cu încălcarea prevederilor Deciziei

nr.105/2007

- i-au fost prelucrate datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video cu

încălcarea prevederilor Deciziei nr. 52/2012;

- i-au fost încălcat dreptul de acces, de intervenţie sau de opoziţie;

- are suspiciuni cu privire la încălcarea securităţii şi confidenţialităţii datelor sale;Care sunt căile de atac

- să se adreseze operatorilor în cauză (persoane fizice/juridice care i-a prelucrat datele personale), pentru a obţine remedierea situaţiei pe cale amiabilă (procedură prealabilă prevăzută de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 677/2001);

- să înainteze o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal după parcurgerea procedurii prealabile, în cazul în care persoana vizată nu primeşte răspuns de la operator în termen de 15 zile sau este nemulţumită de răspunsul primit de la acesta;

- să se adreseze organelor de cercetare penală în cazul în care consideră că a fost săvârşită o infracţiune;

- să introducă o acţiune in justiţie, prin care să solicite inclusiv repararea eventualului prejudiciu creat de operator;Operatorii de date cu caracter personal au obligaţia de a informa persoanele ale căror date le prelucrează asupra identităţii lor, a scopului prelucrării, asupra drepturilor pe care şi le pot exercita şi asupra destinatarilor datelor, dacă este cazul. Orice persoană fizică beneficiază de dreptul de acces la datele personale care îi sunt prelucrate de operator şi de dreptul de intervenţie asupra datelor respective, pe baza unei cereri adresate respectivului operator.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor de acces, intervenţie sau opoziţie garantate de lege, persoana fizică respectivă are posibilitatea de a înainta operatorului în cauză (din sectorul public sau privat) o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată, la care acesta este obligat să răspundă în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În cazul în care, după împlinirea termenului de 15 zile nu s-a primit un răspuns sau cererea nu a fost soluţionată, persoana vizată poate înainta o plângere Autorităţii de Supraveghere. Plângerea trebuie să fie însoţită de dovada faptului că persoana în cauză s-a adresat operatorului.

În acest sens, pe site-ul instituţiei, www.dataprotection.ro, la secţiunea Proceduri/Primire/Soluţionare cereri, este disponibil formularul de plângere.

În exercitarea atribuţiilor de investigare, Autoritatea de supraveghere poate efectua investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri/sesizări şi poate aplica amenzi contravenţionale.

De asemenea, Autoritatea de supraveghere poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legii, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală.

În acest context, vă informăm că Legea nr. 677/2001 stabileşte faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicabile, după cum urmează:

- omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credinţă - amendă de la 500 RON la 10.000 RON;

- prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal - amendă de la 1.000 RON la 25.000 RON;

- neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate - amendă

de la 1.500 RON la 50.000 RON;

- refuzul de a furniza informaţii - amendă de la 1.000 RON la 15.000 RON.

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

LA REVEDERE VODAFONE!

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

trimis.jpg

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

[ Editat ]

MINCIUNA SAU INCOMPETENTA?

 

Cred ca un pic din amandoua. Iata ce imi raspunde Vodafone dupa ce i-am intrebat ce parere au despre faptul ca am suferit un prejudiciu (si daca sunt dispusi sa rezolve acest aspect prin mediere, in afara instantei) prin inscrierea in baza de date PREVENTEL, cu clienti rau-platnici.

 

Imi spun ca deja mi-au acordat o reducere a abonamentului, desi reducerea se referea la CU TOTUL ALTCEVA si anume la faptul ca mi-a fost SUSPENDAT SERVICIUL TELEFONIC FARA NOTIFICARE.

 

Click-dreapta si open image.

 

raspuns Vodafone din 27 martie 2014.jpg

 

 

Dupa luni de zile de insistenta din partea mea, Vodafone a recunoscut ca am fost inscris in baza de date PREVENTEL, desi la *222, operatorii imi spuneau ca nu am fost inscris.

 

Cine minte?

 

Click-dreapta si open image.

 

RASPUNS VODAFONE PREVENTEL edit.jpg

 

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

[ Editat ]
MESAJUL MEU DE RASPUNS CATRE VODAFONE, DIN 27 MARTIE 2014.
 
 
"Domnule......., 
 
Cu regret constat ca Vodafone continua aceeasi politica de eludare intentionata a adevarului si de nerecunoastere repetata a greselilor facute.
 
 
Eu, spre deosebire de dumneavoastra si de Vodafone NU consider ca "acest aspect a fost clarificat si rezolvat atat prin acceptul dumneavoastra exprimat in mail-ul trimis de dumneavoastra in data de 10 ianuarie 2014 unde mentionati urmatoarele: Din aceste considerente, daca ati precizat ca doriti sa gasiti o solutie amiabila pentru problema descrisa, apreciez ca acordarea de catre Vodafone a unei reduceri/scutiri de abonament pentru o perioada de doua luni, incepand cu factura urmatoare este de natura a rezolva acest aspect"
 
Aspectul la care faceti referire si pentru care s-a purtat corespondenta, se refera la SUSPENDAREA FARA NOTIFICARE a serviciului telefonic, mai precis la incalcarea prevederilor contractuale in acest sens.
 
                                                                                     ***
 
Pe de alta parte, in ceea ce priveste comunicarea datelor mele personale catre terti, prin inscrierea in baza de date PREVENTEL, administrata in COMUN de operatorii de telefonie din Romania, apreciez ca s-a produs un abuz grav de catre Vodafone.
 
Acest aspect a fost recunoscut - DIN PACATE TOT DUPA INSISTENTELE MELE REPETATE:
 

"Prin prezenta, va informam asupra faptului ca ati fost inclus in baza de date PREVENTEL in intervalul 08.10.2013-14.10.2013."

 
Astfel, asa cum v-am comunicat si prin emailul din 28 februarie 2014, apreciez ca am suferit un PREJUDICIU, prin includerea mea in aceasta baza de date, fara sa am restante fata de Vodafone, dar si prin transmiterea unei imagini nereale, a mentiunii ca as avea restante catre ceilalti operatori de telefonie mobila.
 
Potrivit art.18 alineatul (2) al Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date se arata ca  - "Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu

caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia".

 
Va rog sa va exprimati pozitia dumneavoastra oficiala strict cu privire la acest subiect, fara a divaga inutil catre aspecte din trecut care nu au relevanta pentru speta privind datele personale si includerea in PREVENTEL.
 
Am speranta unui raspuns rapid si la obiect.
 
Va multumesc,"

 

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

RASPUNSUL PRIMIT ASTAZI, 03 aprilie 2014, din partea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

 

"Fata de continutul acestora, prin care se invoca incalcarea dreptului de acces cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre VODAFONE ROMANIA SA, precum si conditiile in care ati fost inscris in PREVENTEL, va informam ca in urma investigatiei efectuate la operatorul VODAFONE ROMANIA SA, acesta a fost sanctionat contraventional pentru faptele prevazute de art.32 din Legea 677/2001 sub forma incalcarii art.4 si 13 din aceeasi lege."

 


Click-dreapta si open image.

 

Vodafone, dati afara moderatorii obraznici si operatorii mincinosi de la *222, care au spus ca nu am fost inscris in Preventel sau ca inscrierea abuziva. nu constituie incalcarea datelor personale.

 

ANSPDCPsanctiunea.jpg

Consultant
Postări: 185
Înregistrat: ‎25-05-2013

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

[ Editat ]

Pentru a evita un proces, Vodafone propune SASE luni de abonament gratuit. 

 

"Domnule...

In vederea solutionarii pe cale amiabila a situatiei privind includerea dumneavoastra in baza de date PREVENTEL, va propunem acordarea unei reduceri in valoare de -31 EURO cu TVA, aceasta reprezentand contravaloarea taxei de abonament Vodafone Minute in retea, tarifata pe o perioada de 6 luni."

 

Eu va propun si sa dati afara angajatii care v-au adus in situatia asta.

 

Click-dreapta si open image.

 

solutionareamiabila.jpg

Membru de bază
Postări: 195
Înregistrat: ‎31-03-2012

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

[ Editat ]

Suma respectelor

Propunerea Vodafone mi se pare cu adevarat onoranta si,de ce nu .acoperitoare pentru ambele parti ..Eu zic să accepti termenii propunerii.. Cat priveşte relaţia ta "speciala "cu moderatorul Claudiu ,relatie exhibată si asumata unilateral de către Măria-ta Clientul intr -un mod penibil (după gustul meu).(***) (***) Cat priveste gravul disconfort intelectual produs de stilul postarilor tale(exceptănd prezentarea tematicii si documentației aferente)...imi voi oferi panaceul universal în situatii identice...reîntoarcerea la celebrele "Gânduri nepieptănate" ale lui Stanislav Jerzy Lec

VODAFONE SEMPER FIDELIS !
Vizitator
Postări: 8
Înregistrat: ‎15-04-2014

Re: Despre experienta de cosmar cu Vodafone

Pasionanta istoria dvs. domnule Nemultumit. Remarc faptul ca sunteti adeptul principiilor care nu se pot negocia sau preschimba in valori active, convertibile. Din pacate Vodafone isi schimba gusturile, iar profilul clientului ideal al Vodafone e departe de profilul dvs pot zice chiar opus profilului dvs.. Toate cele bune si aveti din partea mea toata pretuirea. Zile frumoase va doresc!